May oe (poem, May you in Hawaiian )

ʻŌlelo Hawaiʻi: ( In Hawaiian)

I oe i ka aoao o ko mākou poʻe enlighting oe.
I oe kaʻana like mākou aloha i ka poe i imi ia.
E oe e haawi mai i ke aʻo me ka menemene aku ai.
I oe iaʻu i ka ikaika e maka i kou hopohopo nona.
I oe aʻo i kou haʻawina me ka hoopono.
E oe e haawi aku i ka poe i pono ia.
I ka oiaio a me ka maluhia o ka naau a me ka naau e aʻo.
I na kala oiaio o ko oukou poe uhane e ike.

In English: 

May you see the ways of our people enlighting you.
May you share our love to those who seeks it.
May you give to the fullest with compassion.
May you gain the courage to face your fears.
May you learn your lesson with integrity.
May you give to those who need it.
May you learn the truth with a peace of mind and heart.
May you see the true colors of your souls.

 

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP