Kabihasnang Ehipto

Ang Kabihasnang Ehipto ay isa sa mga sinaunang kabihasnan. Sila ay gumawa ng maraming magagandang bagay na nakikita pa rin hanggang ngayon. Ginawa nila ang mga piramide at ang sphinx. Sila’y nanirahan sa tabi ng Ilog Nile kung saan irigasyon ang pamamaraan nila ng pamumuhay.

            Maraming magandang naibigay sa mundo ang Ehipto, kagaya ng piramide kung sa nililibing ang mga paraon, ang sphinx kung saan ito ang nag poprotekta sa libingan ng mga paraon. Ang pag eembalsamo kung saan tinatakpan ng cloth ang buong katawan ng paraon upang hindi mabulok agad ang kanyang katawan. Ang masamang naibigay ng Ehipto ay ang kanilang sarili. Dahil sa mga nanalakay sa kanila, Malaki ang naiba sa mundo. Sinalakay sila upang mas maging malakas ang mga bansa. Isang nanalakay sa kanila ay ang Macedonia.

            Hindi ko nais baguhin ito dahil, mas marami ang magandang epekto na naidulot nito sa kasaysayan. Malaki ang papel niya sa kasaysayan dahil hanggang ngayon may mga paniniwala sila na ginagawa natin, kagaya ang pag eembalsamo. Malaki ang naitulong nito dahil mas napapatagal natin ang pag bulok ng katawan.

            Mahalagang matutunan ang paksang ito dahil mayroong ginawang mga bagay ang ehipto na nakatulong sa mundo, kagaya ang geometry. Dahil sa galing nila sa geometry, sakto ang pagka gawa nila sa mga piramide. Pinapakita nito na marami nang natutunan at nagawa ang tao dati. Pinapkita din dito na malaki ang impluwensya ng Kabihasnang Ehipto sa mundo.

            Maari nating magamit ang kanilang kagalingan sa geometry upang maayos ang mga istruktura ng Pilipinas. Maari nating mas patibayin at mas pagandahin ito. Maraming istruktura ang nasisira ngayon dahil sa mga lindol. Gamitin natin ang geometry upang maiwasan ang mas malaking pagkawasak ng mga istruktura.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP