Panahon ng Kaliwanagan

Ang Panahon ng Kaliwanagan ay ang panahon kung saan umusbong ang katalinuhan ng mga tao. Maraming tao ang lumaban sa pamahalaan at sa simbahan dahil sa mga paniniwala nila. Maraming tauhan ang may magaling na kaisipan kagaya nila Hobbes, Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, at Diderot.

            Maganda ang impluwnsiya ng mga tao na ito dahil sa mga kaisipan nila na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Marami ring masama ang nangyari dahil sa maling interpretasyon ng mga tao. Marami ang sumunod sa maling kaisipan ng tao na nag dulat sa kabagsakan ng ibang mga bansa.

            Hindi ko nais baguhin ito, dahil sobrang ganda at magaling ang panahon na ito. Magagaling ang mga kaisipan na inambag nila. Magaling ito dahil hanggang ngayon maraming tao pa rin ang naniniwala sa kaisipan na ito. Para sa akin ito ang pinaka magandang panahon sa mundo dahil dito na ginamit ng mga tao ang kaniling isipan upang umunlad at ayusin ang problema.

            Mahalaga pag-aralan ang paksang ito dahil malaki ang naiambag nito sa mundo dahil sa kaisipan nila sa pamahalaan at sa pag-aabuso ng simbahan. Marami ang nag bago sa panahon na ito lalo na ang pagkabago ng pamahalaan at pamaraan ng simabahan.

            Dapat gamitin natin angating kaisipan at katalinuhan upang mapaunalad ang Pilipinas. Dapat tayo’y mag-isip upang masolusyonan ang mga problema na hinaharap ng ating bansa. Dapat gamitin natin an gating kaisipan at katalinuhan upang itigil ang korupsyon at pang-aabuso ng pamahalaan.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP