Pre-historiko

Ang Panahong Pre-historiko ay isang teorya kung saan nang galing ang mga tao ngayon. Ito’y maganda matutunan dahil pinapakita nito ang isang posibleng pinanggalingan ng tao. Pinapakita din nito ang mga taon kung saan ginamit ng tao ang bato at ang metal.

            Ang pag-aaral ng Pre-historiko ay mahalagang matutunan dahil dito, malalaman natin ang posible nating mga ninuno. Pinapakita din dito kung ano ang pinag daanan ng mga tao dati at kung paano sila namuhay. Maari nating magamit ang kanilang paraan ng pamumuhay upang makaligtas sa mga hinaharap natin ngayon sa lipunan. Ang pag-aaral ng Pre-historiko ay pwede ring makasama sa iyo dahil pwede ring mali ang paniniwalang ito. Isa lamang itong teorya at hindi pa masyadong napapatunayan.  

            Hindi ko nais baguhin ito dahil maganda ring malaman na nag eeebolusyon ang tao at mayroon na tayong paraan ng pamumuno dati. Magandang malaman na naglalakbay na ang mga ninuno natin dati upang makadiskubre ng mga bagong lugar at makahanap ng kabuhayan.

            Mahalagang matutunan natin ito dahil maari nating magamit ang paraan ng pamumuhay nila upang makaligtas pa ng mas matagal. Ito’y maaring makatulong sa pang araw-araw na kabuhayan ng isang tao. Maari mong malaman ang mga dati nating ninuno na nag pinta sa mga pader, gumawa ng unang relehiyon, at tumayo ng tuwid. Malalaman mo din ang mga mahahalagang lugar na pinanggalingan ng sinaunang mga tao.

            Maaring makatulong ito sa paraan na pwede nating magamit ang paraan ng kanilang pamumuhay. Nakaligtas ang dati nating mga ninuno ng matagal. Nakaligtas sila sa mga hayop, mga bagyo at marami pa. Malaki ang maitutulong nito sa Pilipinas dahil maari nating masolusyonan ang kagutuman na nangyayari at mga walang bahay.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP