Rebolusyong Industriyal

Maganda ang paksa na ito dahil dito mo makikita ang pag-unlad ng mga tao. Dati ang mga tao ay mabagal gumawa ng mga bagay nila. Nagawa nilang mag-isip ng paraan upang mapabilis ang paggawa nila ng mga bagay. Gumawa sila ng mga machines at factories upang mapabilis ito at binenta sa mga tao. Dito natin makikita na umunlad ang tao.

            Malaki ang naitulong ng Rebolusyong ito sa Modernong Panahon dahil ngayon nagagamit pa rin ang mga factories upang gumawa ng mga bagay ng mas mabilis. Malaki ang naitulong nito para umunlad ang mga tao. Malaki rin ang nasira nito dahil sa factories. Nasira ng mga factories ang kalikasan. Dahil sa ‘air pollution’ nagkaroon ng Global Warming na naging isang malaki na problema ngayon.

            Hindi ko babaguhin ito dahil maganda ang nabigay nito upang umunlad ang mga tao. Nakasira nga ito sa kalikasan pero ngayon pwedeng mabago yun dahil may mga factories na gumagana dahil sa ‘clean energy’. Makikita dito na patuloy na mas umuunlad ang isipan ng mga tao. Malaki ang pagbabago na binago sa mga tao at patuloy pa ito na nagbabago. Mapapaganda din ang kalikasan sa dadaan pa na taon.

            Mahalaga pag-aralan ito dahil makikita natin na ito ang unang tapak na gagawin ng tao upang umunlad. Makikita natin na umunlad ang tao dahil sa sarili nila. Nagawa nilang pabilisin ang lahat. Kahit ang sarili nilang transportasiyon nila mas napabilis nila. Maganda ang matutunan mo dito dahil malalaman mo na pwedeng umunlad ang tao basta mag-isip lang sila.

            Sa Pilipinas maraming problema ang kinakaharap natin dahil hindi natin pinag-iisipan ang mga problema at kung paano natin ito masosolusyonan. Dapat pag-isipan natin ang bagay dahil malaki ang maitutulong nito sa atin. Dapat mag isip tayo kung paano natin mas mapapabilis ang ating pag-unlad, at habang umuunlad tayo dapat maayos din natin ang mga problema natin.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP