Teoryang Pang-ekonomiko

Maganda ang mga teoryang ito dahil dito makikita ang pultikal na aspeto sa mga industriya. Magandang mapag-aralan ito dahil dito natin makikita ang kasamaan ng industriya at mga kagandahan na ginawa nito. Maraming problema ang hinarap ng industriya dahil maraming masyadong mahihirap.

            Maganda ang ginawa nito nagpatrabaho ng mga edukadong mga employado. Kailangan kasi sa mga factories na marunong gumamit ang mga empleyado ng mga machines na ginagamit nila. Masama lang ang ginawa ng industriya dahil kaunti lang ang swledo na binibigay nila at nagpapatrabaho sila ng mga kabataan. Maliit na ang sweldo ng mga empleyado kahit na maraming oras pa silang mag trabaho.

            Papalitan koi to kung binigyan ako ng pagkakataon dahil hindi tama na kulang ang sweldo na binibigay sa mga empleyado. Dapat ibigay sa knailang ang mga kailangan nila upang mamuhay. Dapat rin hindi pinapagtrabaho ang mga kabataan dahil maaring may mangyaring masama sa kanila at hindi pa kakayanin ng kabataan na mag trabaho na matagalan. Hindi tama na hindi binibigyan ng karapatan ang mga employado. Dapat may karapatan silang lahat at pinangangahalagan sila.

            Mahalaga pag-aralan ito dahil dito natin makikita na maraming kasamaan ang ginawa ng industriya sa tao. Maraming tao ang pumunta sa capital upang magtrabaho. Kaya dumami ang populasyon sa capital at nahirapan mamuhay at mag bigay ng pagkain sa kanila dahil kulang ang pagkain. Mahalaga na Makita natin kung gaano kalaki ang problema kapag nasa iisang lugar lang ang mga trabaho.

            Sa Pilipinas overpopulated ang NCR dahil nandito lahat ng tabaho. Pumupunta ang mga taga probinsya upang makapagtrabaho. Dapat ng nakahiwa-hiwalay ang mga trabaho sa iba’t ibang lugar upang hindi maover populate ang iisang lugar. Dapat mag bigay tayo ng karapatan sa iba’t ibang lugar.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP