Ang Kasal nga Tumotumo chapter 4 by Dr. Julito Tigley

Ang Kasal nga tumotumo
Chapter 4
Wala madugay, miabot na si Padre Gell Bowlings. “ we gonna get in now, gonna start the cer’mony”, ohl partcpant get n 4 d formashun”. Nakaingon si Tongressman Minyak, “eslanga ah!”.
Ang upat ka ngilgig nga kawatan diha pud nisimba. Ang duha si Tilbi ug Mitdi diha sa luyo sa haligi, pero ang duha pud si, Notban ug Ngetni sa pikas haligi. Nagsugod na gyud ang misa, apan, nakalitan ang mga tawo sa dihang mi-abot ang tulo ka mga pulis. Ang tuyo mao pagpangita sa mga nangawat ug manok baboy ug baka. Gisignit nila sa may haligi si Tilbi apan gilabnot dayun ni Mitdi, maong nakadagan diha sa tunga sa kapilya. Nakasinggit ang Pari, “ you,folisiya, ngiano cog ni, nak misha kho” . Pero si Tilbi seging tuyoktuyok sa Kapilya. Si kuan pud, Notban ug Ngetni gisignit, sama gihapon nakabuhi. Unsay gibuhat midagan ngadto sa kamaisan. Ug Miingon ang Hepe, si Chief Riongfer, “Hoy, Domingo, ihunong sa nang inyong operation kay nay misa. Kamong tulo nga pulis, motambong mo sa misa. Ma memorandum mo nako ana” . nahadlok ang tulo ka pulis ug nanguros dayun, ug dayung luhod..

Diha na sila sa Ceremonyas, “Ikaw, Francisca, dawithon, mo bha si Eutiqio, mahimho muong kapikhas sa khinabuji?” Mitubag si Kikay, “ yes!, man gani ko atubangan sa chopsoy, kani pang as altar gyud, tonyo no, Fa..der”. “Ug ikaw fod Eutiqiuo, dawithon moh bha si Francesca, nga mahimong kaficas sa kinabuji ?” “Centerly, yes,I do Fader”. Wa madugay, nahuman ang ilang kasal.

Didto na sila sa kan-anan, daghan pagkaon, dihay inasal nga mitikay-an sa lamisa. Ni kalit lag hilak si Nang Luding, ug misinggit singgit. Gi duol siya ni Nang Maksim, “ ayaw kaguol, ug ayawg minatay , Luding, mao man gyud na ba, Kanang imong pinanggang tikoy, gipangga man ka gihapon ana ba.”. Mitubag si Nang Luding “ unsay gipangga nga kanang nagtikay-ang diha mao man ta nay akong anayon, Hain natong pesteha! Wala to mananghid nako.”.
Ug didto sa kan-anan niingon si Noy Pepo, “Mayor, Hepe ug Tongressman, manga-on na lang ta kay ang atung gikasal nisakay na sila ug taxi , si Berto ang gakuha, nilarga dayun sila, ug nag ingon na lang silang duha daghan kaayong salamat ninyo. Ako na lang ang modala sa atung hudyaka dinhi.” Ningdaghan ang ni reklamo, may nawad-an ug mga manok, ug ang na ka labad kay duna puy nawad-an ug Baka. Ang mayor nga naka bantay, Mi-tindog ug mi-ingon, “ kamong tanan nga may mga reklamo pangadto lang unya mo sa akung opisina, kay ato nang sulbahon ang inyong mga problema. Ug mao tuy hinungdan nga nibalik ang gana sa ka-on sa mga tawo.

Ug mao tung didto na sila sa hotel, ug labihan gyud kaayo nilang kalipay, kay ang mansanas nahinol ug natilawan na gyud. Ug sa ilang pagkanaug sa hotel, ilang nakita si Isyot.

Sa Katapusan, ila ra gihapon nga nadunggan ang bahakhak ni Isyot.

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP