Ang Gugma Sa diyos, mao ang Makagagahum

 

Ang Gugma sa diyos maoy tinuod nga gahum.

Bisan ug giunsa niya ug limbaglimbag, wa gihapon siya makatulog, kay diha sa iyang alimpatakan ang kabata niya nga iyang silingan, ug pwerti gyud niyan ibuga. Daghan na kaayo nag ingon niya nga gwapa gyud kaayo siya, pero ang naka apan, daghan man gud nag ingon nga siya dili angayan nga sila ang magka dayun. Busa, permi gyud siya nga hagwa-on anang mga hunahunaa, ug miabot gyud nga hapit dili siya makatulog sa kagabhi-on. Usa sa naka pungot niya, kanang sa kagabhi-on, dunay mangharana ug pulos gyud mga maanindot manganta. Unsaon nga dili man siya makamao manista, ug labaw pa nga dili siya kamao mokanta.
Sa ilang baryo Paril, si Verning usa gyud sa nailhan sa mga katigulangan nga buotan. Gani kun naa na gani tigulang nga iyang makita nga dunay gidala nga makita niya nga may gibug-atan, iya gyud dayun nga tabangon. Ug kun siya taga-an ug pahalipay, dili gyud siya modawat. sanglit diha sa iyang pagtoo,nga ang pagdawat makapawala sa grasya sa iyang pagtabang. Mao nga kun ang mga tigulang maoy pasultihon siya usa gyud sa angayan nga dalayegon. Pero, sa mga batan-on nga susama niyag edad, moingon lang nga si Verning gi uto-uto lang sa mga tigulang.
Apan si Abelina, nga anak sa iyang silingan, ug iyang kabata, buotan nga bata, gwapa sab, kay ang iyang amahan mestiso, man kabilin kuno sa mga kano, niadtong niaging ikaduhang gubat. Malipay gyud siya nga makakita ni Abelina, labi na gyud ug bag-o nga human ug kaligo. Kay ang buhok duna may pagka buwaw, sa atoa mestisa gyud. Misamot ang iyang kahgwaos nga iyang nadunggan nga adto na sila sa syudad manimuyo ug adto na moeskuyla.
Sa segeg pakli ug supot sa panahon, miabot gyud ang iyang gikahalokan, ang paglalin ni abelina ngadto sa Syudad. Ug didto na manimuyo. Dinhi na usab nahibaw-an, nga diha sa galamhan ni abelina, ang pagbati ug pagdayeg niya kang verning, ug mao usab na ang iyang gikabalak-an ug basin unya mahalayo na gyud ang ilang tagsatagsa ka dalan. Si Poling nga dukirok sa babaye, sa wa pa siya makalarga, naka diga gyud sa iyang pagbati, pero sa iyang tan-aw wa gyuy dag-anan kay ilado man sa baryo nga palahubog pud. Sa laktod nga pagkasulti, wa gyuy purohan nga makadama niya. Ug dinhi usab magsugod ang tumang kabalaka niya, kay sa kagwapa lang seguro gyud nga daghan gyud siya nga magdadayeg. tuod man mura siya ug namatyan, sa dihang iyang nakita ang cimmaron nga jeep nga misugod nagkawala sa iyang mga mata ang tumoy sa dalan nga gi agi-an nila nila, apan, diha sa iyang alimpatakan ang buhing hulagway sa usa ka binuhat, nga nag umol ug gugma sa iyang batan-on nga kasingkasing.
Sa dihang natapos na niya ang iyang pag eskuyla sa high school, wa na siyay balita bahin ni abelina, apan, daghan baya unta siyang kauban nga mga babaye, pero sa iyang dughan, wa gyuy gamayng kuba sa iyang kasingkasing.
Haron dunay siyay tampo sa servicio sa simbahan, nag sacristan siya, ug diha miabot gyud nga siya gisaligan sa kura paruko. Panahon sa pasko usa siya sa molibot sa lunsod sa imahen sa nahimugso nga Ginoong Hesus. Misamot ang iyang kailado. Ug midaghan sad ang iyang magdadayeg.Usa ka higayon, diha na untay usa ka babaye, nga dagsa nga gikan sa tabok, suod na kaayo sila, apan, sa takulahaw lang nabugnaw siya, kay diha gihapon ang iyang paglaum nga sila si Abelina magkita ra gihapon. Naputol lang tanan.
Ug mi abot ang panahon sa fiesta sa ilang lungsod. tuod sako kaayo si Verning, kay sa convento miapil pud siya ug andam, kay moabot man ang Obispo kuyo sab sa uban nga pari. diha say mga madre, nga mamistahay usab.
Ang altar andam na, ug magmisa na sila sa besperas sa pista. Ang pari nga si padre hagonoy, maoy mi Offer, ug siya ang sakristan. Ang sermon sa kura paruko, diha gi centro, sa gugma. Ug ang pag higugma sa ginoo, maoy hinungdan, sa pag padala ni ginoong hesukristo dinhi sa kalibutan ug kinsa kadto nga adunay lubos nga patoo, maoy makadawat sa kinabuhing dayun. Daghang nanambong, kay daghan man nga day-as pud. Pero, sa dihang gisugdan na ang paglawat, pwerti niyang lipaya kay diha sa panon, iyang nakita ang kahayag sa ka-anyag ni Abelina, nga usa sa milinya, haron mangalawat. Ug sa nahaduol na niya, iyang gitimbaya ug hinay, ” maayo nga ni-a ka. human sa misa pwede bang mag-estoryahanay ta?” ug ang tubag, “way problema”.
Human sa maong misa, dakung kuba sa iyang dughan, kay kini na ang higayon nga mamahala siya, ug iya na gyud nga daygan ang among bathala sa iyang kinabuhi mahitungod sa iyang gibati. Tuod man, dili halayo sa convento dihay tapok sa mga tawo, ug iyang nakita ang Abelina uban sa iyang pamilya. Nangatahoran siya sa inahan ug uban nga katigulangan. Apan, dihay usa ka tawo nga gakugos ug bata, nga sa iyang tan-aw day-o  kaayo ug  hitsura. Ug sa way dugay, gi pailaila ni Abelina, ” Verning mao ni si Rannie akung bana, ug kanang iyang gikugos amo nang anak” pwerting gubaa sa iyang dughan, murag ug ang tibuok kalibutan nahagbong sa iyang ulo. Labaw pang misamot ang kasakit sa dihang iyang gihimong tiaw ang pagsulti,” kita man unta tu ” Ug sa way pagdugay, miingon na lang siya ngadto kanila ” kaninyong tanan maayong pamista” Milakaw siya nga way tumong, ug bug-at kaayo, ug gibati niya ug kahilakon, apan way luha.
Ug karon, naglimbaglimbag siya, apan mikalit lang ug butho diha sa iyang hunahuna ang tanyag, ug siya padulong na sa Seminaryo, gisponsoran siya sa pari sa ilang parokya, ug uban sa pagtabang sa obispo, siya naka sulod sa seminaryo. Gipatay niya ang tanan nga gugma sa tawo, ug gipulihan niya sa bug-os niyang kasingkasing, ang gugma sa diyos, ug ang paggselbe sa diyos, mao na tingale ni ang iyang  palad.  Nahimo gyud siyang usa ka pari, ug gipangga siya sa iyang parokya. Ug naila siya nga usa sa mga buotan nga pari sa tibuok simbahan.

Usa ka dominggo kadto, ug nag misa siya sa buntag. Uban sa mga nangalawat ang babaye nga maoy unang naka papitik sa iyang kasingkasing, si Abelina. Bisan usa na siya ka pari, diha gihapon sa iyang mga daman ang kagahapon. Human sa misa, diha sa gawas sa simbahan, nakita niya ang babaye, ug mao nga iyang giduol. Mikompisal siya ngadto kang Padre verning, ang pait nga naaguman niya. Napatay niya ang iyang bana, gumikan sa kalagut, gumikan kay nagbudhi kaniya, ug diha gyud sa iyang panimalay ang aktual nga paghilawas, ug wa lang damha, nakuha niya ang pusil, ug iyang gipusil ang duha nga mabudhi-on. Tuod man wala siya mapriso, pero sala lang gihapon kay naka kutlo man siya ug kinabuhi. Ug sa katapusan, miingon na lang si Padre Verning, ” Abelina i-ampo ko na lang ikaw” Ug mao nay gugma sa pari nga iyang na gasa kaniya. (Katapusan)

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP