2017-4-11

  วันนี้ 12 เมษายน 2560 เมื่อวาน 11 เมษายน 2560 มีงานเปิดตัวห้าง Show DC ที่อยู่ข้างๆ RCA อ่ะ ภายใต้ชื่องาน Street Party … Read more

I found this on my email inbox

From: lalita.phetkhao@gmail.com  Thu 10/23/2014 4:35 PM  To: skaii_prusp@hotmail.com   นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน ค่าจูงใจและสวัสดิการแก่ลูกจ้าง คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างเป็นความพึงพอใจต่อสภาพการทำงาน การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานให้แก่ลูกจ้างนั้นไม่ได้ใช้ต้นทุนทั้งหมด มีส่วนที่ต้องให้ต้นทุนในการจัดสรรทรัพยากร และมีส่วนที่นายจ้างไม่ต้องใช้ต้นทุนใดเลยแต่ก็สามารถร่วมการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานแก่ลูกจ้างได้ สิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างต้องการและจะทำให้พึงพอใจในงานคือการมีนายจ้างที่เข้าใจ ปฏิบัติต่อลูกจ้างเยี่ยงมนุษย์ มีคุณธรรมและมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน ไม่เลือกปฏิบัติ … Read more

SCROLL TO TOP