FIRST TIME

Its my first time to write here.. I don’t know kung anung pumasok sa utak ko at naisipan kong pasukin ang site nito,..siguro dahil kailangan ko ng outlet para may mapaglabasan ako ng mga nararamdaman ko,,,sinadya ko ding di isulat ang identity ko para narin sa privacy ko at sa dahilang ayokong maging limitado ang mga isusulatko ditto…napagdesisyunanko ding magsulat sa paraang mas maipapahayag ko ang damdamin ko at sa parehong dahilan na ayokong maging limitado ang mga isusulat ko dito…umuulan…malungkot..bata pa ako ayoko na ngulan…bata pa ako hindi ko na gustoang nararamdaman ko sa panahong umiiyak anglangit ayoko ng ganitong pakiramdam..malungkot..nakakaiyak………

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP