PUGAD

hindi ko parin maiwasang di ko siya maisip..siguro dahil sa tagal ng pinagsamahan naming,, my god 10 years na pagsasama?? hindi biro…pero yung sampung taon na yun nasayang..hindi ko alam kung ako ba angbumitiw..hindi ko alam kung ako ba ang dapat sisisihin..napagod ako alam ko…. at pag napagod ang dapat gawin ay magpahinga… yunang ginawa konagpahinga pero sa pagpapahinga ko naranasan kong magaan pala sa pakiramdam kaya nahirapan na akong bumalik,,, natikman ko ang sarap ngpakiramdam ng Malaya…walang nakikialam..sampung taon pala akong naskal natali…. mahal ko naman talaga siya..masaya ako sakanya..atalamkong mahal nya din ako..siguro lang nilalalmon siya ng sobrang pagmamahal sa akin kaya ganun siya….. hindi ko na alamkung makakabalik pa ako…nagugugluhan ako…gusto kong bumalik peronatatakot ako…natatakot akongmakulonguli..pakiramdam ko isa akong ibon na nakalabas ng hawla pero walangmatagpuang masagang gubat paglabas… anuanggagawin ko??? papasok ba komuli sa hawla na kung saan puno lagi ng pagkain ang patukaan o pipiliin kong maging Malaya at patuloy na hahanapng malagong gubat na maarikong paglimliman?????????

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP