Kabihasnang Mesopotamia

Ang Kabihasnang Mesopotamia ay isa sa mga sinaunang kabihasnan. Ang ibig sabihin ng Mesopotamia ay “pagitan ng ilog” dahil ito ay na sa pagitan ng Ilog Tigris at Ilog Euphrates. Malaki ang naiambag nito sa muna kagaya ng clay table at stylus na ginagamit nila sa pag sulat, sila din ang unang nag imbento ng barya, sa kanila rin nanggaling ang mga ziggurat. Maganda pag-aralan ito dahil marami kang pwedeng matutunan na ginawa ng Mesopotamia upang umunlad.

            Maganda ang naiambag ng Mesopotamia sa mundo. Sila ang nag imbento ng unang batas na tinatawag na “Code of Hammurabi”. Sila ang nag bigay ng kaisipan natin sa pag sulat dahil sa cuneiform at stylus. Dahil din sa kanila napalakas nila ang mga sumakop sa kanila dahil sa mga magagandang imbensiyon nila. Dahil sa pag lakas ng mga ibang kabihasnan nag layag na ang mga tao upang sumalakay at palawakin ang kanilang kabihasnan.

            Hindi ko nais baguhin ito, dahil magaganda ang naiambag ng Mesopotamia sa Modernong Panahon. Dahil sa Mesopotamia may gulong ang mga tao, dahil sa kanila may kaisipan tayo sa ideyang pag-sulat. Maraming magandang nagawa ito kaya hindi dapat ito baguhin.

            Mahalaga pag-aralan dahil maraming kang matutunan ng paraan ng pag-uunal nila. Maganda ang mga kaisipan nila na gumamit ng clay blocks upang panggawa ng mga bahay nila. Maganda pag-aral ito dahil ang astig ng mga ziggurat na nagawa nila. Ang paraan nila ng paggawa ng clay blocks ay matalino. Makikita natin dito na nag-isip ang mga taga Mesopotamia upang umunlad.

            Sa Pilipinas dapat gayahin natin ang ginawa ng mga taga Mesopotamia. Dapta mag-isip muna tayo at mag tulungan upang masolusyonan ang mga problema na kinakaharap natin. Malaki ang problema ng Pilipinas kaya dapat mag tulungan tayo sa pag-iisip ng paraan upang umunlad nag Pilipinas na walang dumadagdag na problem.

 

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP